Strona główna Blog Zmiany w zakresie BHP

Zmiany w zakresie BHPUprzejmie informujemy, że 17 listopada 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiany dają pracodawcom 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk do nowych wymogów. Oznacza, że to, że po 17 maja 2024 roku zakłady pracy będą musiały już dysponować dodatkowymi elementami dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Nowelizacja nakłada na pracodawców m.in.:

  • obowiązek uzupełnienia stanowisk pracy, przy których obecnie korzysta się z przenośnego systemu komputerowego (tj. np. z laptopa) przez co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz dodatkową klawiaturę i mysz,
  • obowiązek  zapewnienia pracownikom szkieł kontaktowych korygujących wzrok, jeżeli wynik badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy (zamiast lub obok okularów korygujących wzrok).

Nadto, nowe rozporządzenie określa minimalne wymagania, jakie powinny spełniać monitory ekranowe oraz meble biurowe (w tym stoły i krzesła), z których korzysta pracownik (w tym stażysta).

 

Link do nowelizacji: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002367