Strona główna Blog Zmiany w podatku Belki

Zmiany w podatku BelkiMinisterstwo Finansów planuje nowelizację przepisów o podatku od zysków kapitałowych, potoczenie nazywanego też „Podatkiem Belki”. Powyższa nowelizacja jest dopiero na etapie projektów i konsultacji, jednakże znane się już wstępne, kluczowe założenia planowanych zmian.

Kwota wolna od podatku

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, wprowadzona ma zostać kwota wolna od podatku. Zwolnione z podatku mają zostać zyski kapitałowe do 10 tys. zł rocznie. Wyżej wskazana ulga podatkowa, zgodnie z założeniami ustawodawcy obejmować będzie zyski z odsetek na lokatach i rachunkach bankowych. Skorzystać z niej będą mogli także podatnicy osiągający zyski z giełdy, z dywidend, a także z odsetek i dyskontów z obligacji.

Zmiana stawki podatku

Drugą istotną zmianą ma być podwyższenie stawki podatku. Według aktualnych założeń, miałaby wzrosnąć z obecnych 19% do 20%. Nową stawką objęte miałyby być zyski kapitałowe przekraczające wspomnianą wyżej kwotę 10 tys. złotych rocznie.

Należy mieć na uwadze, iż wyżej wskazane zmiany, zarówno dotyczące kwoty wolnej o podatku, jak i zmiany stawki podatku, stanowią jedynie wstępne założenia i mogą jeszcze ulec modyfikacjom na dalszych etapach procedury legislacyjnej.