Strona główna Blog Zmiany w podatkach na rok 2020 – kalendarium

Zmiany w podatkach na rok 2020 – kalendariumPoniżej  przypominamy o najważniejszych zmianach, które wejdą w życie w 2020 r. Przypominamy, że bliższe informacje, szczegółowe omówienie oraz wyjaśnienie wątpliwości dotyczących nowych przepisów chętnie przedstawimy na organizowanych przez naszą kancelarię szkoleniach.

 

Styczeń 2020 r.

 

 1. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących białej listy podatników a KUP

Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności powyżej 15.000 zł, dokonanych na rachunek nie wskazany w białej liście podatników. Warto przeanalizować i w razie potrzeby zmienić umowy z kontrahentami, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami finansowymi wynikającymi z tych przepisów.

 

 1. Zapłata za fakturę oznaczoną „mechanizm podzielonej płatności” z pominięciem tego mechanizmu a KUP

Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności za fakturę:

– na kwotę powyżej 15.000 zł,

– dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do VATU,

– oznaczoną „mechanizm podzielonej płatności”,

w przypadku niezastosowania split payment.

Warto przeanalizować i w razie potrzeby zmienić umowy z kontrahentami, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami finansowymi wynikającymi z tych przepisów.

 

 1. NIP na paragonie

Podatnicy nie będą mogli wystawiać faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy. Naruszenie tego zakazu będzie skutkować sankcjami w zakresie VAT – zarówno po stronie wystawcy faktury jak i pomiotu, który taką fakturę ujmie w ewidencji.

 

 1. Quick fixes (VAT)

Zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie:

 1. dostaw wewnątrzwspólnotowych – zmiana przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% i dokumentowania przemieszczenia towarów,
 2. transakcji łańcuchowych – identyfikacja dostawy „ruchomej”,
 3. wprowadzenia magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym, które zastąpią obecnie funkcjonujące magazyny konsygnacyjne.

 

 1. Indywidualne rachunki podatników

Każdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, który będzie służył do wpłat należności z tytułu PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych. Indywidualny mikrorachunek można wygenerować korzystając z poniższego linku: Generator mikrorachunku

 

 1. Kasy fiskalne online – I grupa

Obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie:

 1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

 1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku).

 

 1. Podatek u źródła

Z dniem 1.01.2020 r. wchodzi w życie odsunięta w czasie zmiana dotycząca poboru podatku u źródła. Płatnicy, dokonujący wypłat z tytułu należności m.in. z tytułu odsetek, dywidend czy z tytułu licencji na rzecz zagranicznych kontrahentów w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł, będą musieli pobrać podatek u źródła z zastosowaniem stawki krajowej.

 

 Kwiecień 2020 r.

 1. Nowa matryca stawek VAT

W zakresie stawek VAT obecnie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008 zostanie zastąpiona nową matrycą, która w odniesieniu do towarów będzie opierać się na strukturze Nomenklatury Scalonej, zaś w zakresie usług będzie bazować na aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015.

 

 1. Nowy JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców

Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K. Od 1 kwietnia obowiązek ten będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorców.

 

  Lipiec 2020 r. 

 1. Nowy JPK_VAT dla pozostałych podatników

Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K. Obowiązek obejmie już wszystkich podatników.

 

 1. Kasy fiskalne online – II grupa

Obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie:

 1. świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 2. sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.