Strona główna Blog Zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w kodeksie pracy4 maja b.r. weszła w życie tzw. ustawa sektorowa, będąca kolejnym krokiem wdrożenia RODO do polskiego porządku prawnego. Ustawa ta zmienia łącznie 168 ustaw, w tym przede wszystkim Kodeks pracy.

Nowelizacja obejmuje zmiany w zakresie m. in. informacji, które pracodawca może pozyskać od pracownika ubiegającego się o zatrudnienie, badań lekarskich pracowników oraz stosowania monitoringu wizyjnego (co uwzględnia artykuł „Monitoring w miejscu pracy” ).

Zmiana przepisów zakreśla pracodawcom granice legalnego przetwarzania danych osobowych pracowników, przez co ma realizować jej główny cel w postaci zapewnienia skuteczniejszej ochrony danych osobowych pracowników.

 

Źródło: Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych;