Strona główna Blog Zmiany w dokumentacji pracowniczej związane z work-life balance

Zmiany w dokumentacji pracowniczej związane z work-life balanceWczoraj, tj. 9 maja w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które dostosowuje dotychczasowe zasady do przepisów work-life balance.

Ustawodawca przewidział dla nowych przepisów 7-dniowe vacatio legis, co oznacza, że wejdą one w życie 17 maja.

Zgodnie z rozporządzeniem, w części B akt pracowniczych należy dodatkowo gromadzić:

– wnioski pracowników o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 293 § 1 i 3 Kodeksu pracy),

– wnioski pracowników o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i każdorazowo odpowiedź pracodawcy na taki wniosek (art. 294 § 3 i 4 Kodeksu pracy),

– dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy (art. 1881 Kodeksu pracy);”;

W pozostałej, odrębnej dokumentacji pracowniczej konieczne zaś będzie umieszczanie:

– dokumentów dotyczących ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (art. 148′ Kodeksu pracy) oraz ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego (art. 173′ Kodeksu pracy).”,

– wniosku pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (art. 148 pkt 3 Kodeksu pracy) oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 Kodeksu pracy).

Link do rozporządzenia: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/879.