Strona główna Zespół

Zespół

Trzon kancelarii stanowi dwóch wspólników: radca prawny i doradca podatkowy. Obydwaj pracowali w poznańskim oddziale spółki Ernst & Young, zatrudnieni w dziale doradztwa prawnego i w dziale doradztwa podatkowego. Władają językiem angielskim, przy czym jeden z nich jest również tłumaczem przysięgłym. Dysponują doświadczeniem zdobytym we współpracy z największymi spółkami z udziałem kapitału zagranicznego.

 

Jarosław Waliszewski

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako aplikant radcowski zajmował się obsługą Międzynarodowych Targów Poznańskich. W 1996 roku, po egzaminie kończącym aplikację radcowską, rozpoczął pracę w dziale prawnym poznańskiego oddziału spółki Ernst & Young. Uczestniczył w większości spraw sądowych prowadzonych w tym czasie przez poznański oddział Ernst & Young, w tym z zakresu prawa konkurencji, prawa handlowego i prawa cywilnego. Był członkiem zespołu do spraw restrukturyzacji jednej z kopalń na Dolnym Śląsku. Jako radca prawny zajmuje się obsługą przedsiębiorstw (głównie z udziałem kapitału zagranicznego), przede wszystkim w zakresie windykacji wierzytelności, umów z podmiotami z zagranicy, reprezentuje klientów w negocjacjach handlowych, rozpoznaje możliwości tworzenia i działania na rynku polskim firm z innych krajów. Włada językiem angielskim.

 


Tomasz Jeliński

Doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1995 roku rozpoczął pracę w Ernst & Young, gdzie zajmował się podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ukończył Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych W. Modzelewskiego oraz podyplomowe studia z rachunkowości i podatków w Wyższej Szkole Bankowej. Uczestniczył w planowaniu działalności oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, obsłudze restrukturyzacji, łączenia i przekształcania spółek. W latach 2004 – 2007 publikował aktualizowany co miesiąc komentarz do ustawy o VAT. Zajmuje się codziennym doradztwem podatkowym dla przedsiębiorców, planowaniem i optymalizacją podatkową, reprezentuje klientów w kontaktach z organami podatkowymi i kontroli skarbowej, doradza przy restrukturyzacjach i przekształceniach, występuje przed sądami administracyjnymi, prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego.


Karolina Hajduk-Bączyk

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Neofilologii, Instytutu Filologii Rosyjskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych już od czasu studiów. Pracowała również jako asystent sędziego. W dotychczasowej praktyce zajmowała się przede wszystkim bieżącą obsługą korporacyjną spółek i szeroko rozumianym doradztwem w procesach ich połączeń, podziałów i przekształceń. Doradza w zakresie prawa handlowego, przygotowuje i opiniuje umowy, reprezentuje Klientów w sporach sądowych, a także obsługuje wiodącego ubezpieczyciela na rynku ubezpieczeń finansowych i windykacji. Włada językiem angielskim i rosyjskim.

Prywatnie zajmuje się tworzeniem Ogrodów zamkniętych w szkle Petit Jardin.


Agata Smoleńska-Olejniczak

Aplikant radcowski. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Od stycznia 2019 roku aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywa od drugiego roku studiów, współpracując z kancelariami radców prawnych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi spółek kapitałowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz procesowym. W Kancelarii zajmuje się w szczególności bieżącym doradztwem gospodarczym, opiniowaniem i tworzeniem umów oraz obsługą w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych. Poza językiem polskim posługuje się językiem niemieckim.

Prywatnie miłośniczka polskiej literatury oraz pasjonatka słodkich wypieków.


Filip Alabrudziński

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pisze pracę magisterską o transgranicznych podziałach spółek. Doświadczenie zawodowe zdobywa od drugiego roku studiów, współpracując z kancelariami radców prawnych, komorników oraz syndyków. Filip interesuje się głównie prawem handlowym, prawem gospodarczym oraz prawem konkurencji. Szczególnie bliskie są mu kwestie podziałów, połączeń i przekształceń spółek. Posługuje się językiem angielskim, uczy się języka francuskiego.


Maciej Blok

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywa od czwartego roku studiów, współpracując z kancelariami adwokatów i radców prawnych, pracując dla działów prawnych podmiotów gospodarczych i jako asystent sędziego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz podatkowym. W Kancelarii zajmuje się w szczególności bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, opiniowaniem umów oraz obsługą w zakresie prawa podatkowego. Włada językiem angielskim.

Prywatnie lubi dobrą muzykę i film.