Strona główna Blog System e-faktur obligatoryjny

System e-faktur obligatoryjnyPrezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Dotychczas Krajowy System e-Faktur działał na zasadzie dobrowolności, natomiast na skutek nowelizacji system będzie dla większości podatników VAT obligatoryjny od 1 lipca 2024 r. Obligatoryjność ta jest możliwa dzięki uzyskaniu przez Polskę decyzji Rady umożliwiającej odstępstwo od przepisów dyrektywy 2006/112/WE.

Od zasady tej istnieje kilka wyjątków, m.in.:

  • Obowiązek nie obejmie podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.
  • W systemie nie będą musiały być wystawiane faktury na rzecz nabywców nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów).
  • Podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo lub przedmiotowo będą musieli wdrożyć stosowanie systemu dopiero od 1 stycznia 2025 r.
  • Faktury z kas rejestrujących i faktury uproszczone, w tym paragony fiskalne z NIP nabywcy do 450 zł będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.

Ponadto opisany został sposób postępowania w przypadku awarii KSeF, a także niedostępności KSeF związanej z zaplanowanymi pracami serwisowymi tego systemu (tzw. tryb offline) oraz braku możliwości wystawienia e-faktury z przyczyn leżących po stronie podatnika. Podatnik powinien w takich sytuacjach wystawić fakturę elektroniczną, udostępnić nabywcy w uzgodniony sposób oraz przesłać ją do systemu odpowiednio w ciągu 7 dni roboczych po ustaniu awarii lub następnego dnia roboczego po wystawieniu faktury, jeśli przyczyna leży po stronie podatnika. Datą wystawienia faktury jest wówczas data wskazana przez podatnika na fakturze elektronicznej.

Początkowy okres obowiązkowego KSeF da możliwość na łagodniejsze wdrożenie dzięki odsunięciu obowiązywania sankcji za niewystawienie faktury w systemie KSeF – zaczną one obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2025 r.