Praca

Kancelaria Prawnicza Waliszewski, Jeliński sp.j. 

poszukuje

prawniczki/prawnika

 

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa prawna klientów Kancelarii, w tym obsługa klientów korporacyjnych,
 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniach cywilnych,
 • przygotowywanie opinii prawnych, udzielanie odpowiedzi na pytania prawne,
 • tworzenie i weryfikacja umów oraz innych dokumentów pod kątem prawnym,
 • analiza przepisów, komentarzy i orzecznictwa prawnego,
 • reprezentacja klientów Kancelarii przed sądami i organami administracji.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • ukończone studia prawnicze; status aplikanta (I rok) będzie mile widziany, ale nie jest warunkiem koniecznym,
 • zainteresowanie lub znajomość prawa podatkowego,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych,
 • znajomość prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i prawa pracy,
 • biegła obsługa komputera i bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnego planowania i realizacji zadań,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • sumienność, zaangażowanie, skrupulatność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikacja.

Oferujemy:

 • współpracę w pełnym wymiarze,
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • współpracę na zasadzie B2B.

 

Zgłoszenia wraz z CV prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@waliszewski-jelinski.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kancelaria Prawnicza Waliszewski, Jeliński Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Iłłakowiczówny 7/2, tel. 61 851 53 30, adres e-mail: biuro@waliszewski-jelinski.pl
  II. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu: przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u Administratora Danych na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej: RODO). III. Odbiorcy danych: Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu usługodawcy hostingowemu, naszym dostawcom oprogramowania oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości. IV. Okres przechowywania danych: Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika u Administratora Danych, w ramach której wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych oraz przez okres do 2 lat po zakończeniu rekrutacji, w ramach której przekazaliście Państwo nam swoje dane, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych także w kolejnych rekrutacjach. V. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: W związku z przetwarzaniem przeze nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
 2. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 4. prawo do usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do przenoszenia danych,
 8. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, przesyłając nam wiadomość mailową na adres poczty mailowej podany w pkt I lub list przesłany na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.
VI. Skarga do organu nadzorczego: W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). VII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania: Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych koniecznych do przeprowadzenia procesu rekrutacji będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji na stanowisko pracownika u Administratora Danych.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Kancelarii Prawniczej Waliszewski, Jeliński Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu dla kandydatów do pracy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oświadczam, że: przedstawiona mi informacja jest dla mnie zrozumiała, zostałem poinformowany m.in., że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Kancelarię Prawniczą Waliszewski, Jeliński Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu.”

Jeżeli dodatkowo, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych także w kolejnych rekrutacjach, prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli: „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Prawniczą Waliszewski, Jeliński Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu”.