Praca

Kancelaria Prawnicza Waliszewski Jeliński Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu poszukuje:

 

ASYSTENTA PRAWNEGO

Zakres obowiązków:

 • prace administracyjno-biurowe,
 • obsługa przychodzących połączeń telefonicznych, poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych,
 • przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty,
 • bieżące wsparcie współpracowników Kancelarii w codziennej pracy (w tym przygotowywanie projektów pism i opinii; kontakt z sądami, komornikami i urzędami),
 • przygotowywanie artykułów o zmianach w przepisach,
 • wyszukiwanie orzeczeń i analiza poglądów doktryny w zakresie wskazanym przez współpracowników.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • student/ka IV/V roku studiów,
 • dyspozycyjność: od czterech do pięciu dni w tygodniu (min. 5 godzin dziennie),
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i dynamika działania,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • wysoka motywacja do pracy, w tym gotowość do uczenia się i nabywania nowych umiejętności,
 • biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office oraz programu Lex,
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikacja.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wcześniej odbyte staże i praktyki w kancelarii prawnej,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość prawa cywilnego, handlowego oraz postępowania cywilnego.

Oferujemy:

 • możliwość dostosowania godzin pracy do planu zajęć na uczelni,
 • możliwość nauki i rozwoju zawodowego,
 • ciekawą pracę w młodym, przyjaznym zespole,
 • wynagrodzenie dostosowane do zakresu obowiązków.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@waliszewski-jelinski.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kancelaria Prawnicza Waliszewski, Jeliński Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Iłłakowiczówny 7/2, tel. 61 851 53 30, adres e-mail: biuro@waliszewski-jelinski.pl
  II. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu: przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u Administratora Danych na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej: RODO). III. Odbiorcy danych: Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu usługodawcy hostingowemu, naszym dostawcom oprogramowania oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości. IV. Okres przechowywania danych: Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika u Administratora Danych, w ramach której wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych oraz przez okres do 2 lat po zakończeniu rekrutacji, w ramach której przekazaliście Państwo nam swoje dane, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych także w kolejnych rekrutacjach. V. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: W związku z przetwarzaniem przeze nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
 2. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 4. prawo do usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do przenoszenia danych,
 8. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, przesyłając nam wiadomość mailową na adres poczty mailowej podany w pkt I lub list przesłany na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.
VI. Skarga do organu nadzorczego: W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). VII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania: Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych koniecznych do przeprowadzenia procesu rekrutacji będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji na stanowisko pracownika u Administratora Danych.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Kancelarii Prawniczej Waliszewski, Jeliński Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu dla kandydatów do pracy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oświadczam, że: przedstawiona mi informacja jest dla mnie zrozumiała, zostałem poinformowany m.in., że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Kancelarię Prawniczą Waliszewski, Jeliński Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu.”

Jeżeli dodatkowo, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych także w kolejnych rekrutacjach, prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli: „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Prawniczą Waliszewski, Jeliński Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu”.