Strona główna Blog Podwyżka kilometrówki – planowane nowe stawki

Podwyżka kilometrówki – planowane nowe stawkiNa stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych. Wszystko wskazuje na to, że po 15 latach popularna „kilometrówka” wzrośnie.

 

Nowe stawki

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę wysokości maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia, nowe maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będą przedstawiać się następująco:

1) dla samochodu osobowego:

  1. a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł (wzrost z aktualnego poziomu 0,5214 zł),
  2. b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł (wzrost z aktualnego poziomu 0,8358 zł);

2) dla motocykla – 0, 69 zł (wzrost z aktualnego poziomu 0,2302 zł);

3) dla motoroweru – 0,42 zł (wzrost z aktualnego poziomu 0,1382 zł).

 

Skąd pomysł na podwyżkę?

Uzasadnieniem planowanej podwyżki jest oczywiście wzrost kosztów eksploatacji pojazdów, w tym przede wszystkim wzrost cen paliw. Jak wskazuje Ministerstwo, obecne stawki maksymalne nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych.

 

Od kiedy zmiany?

Nowa stawka miałaby obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Ustawodawca wskazuje, że taki termin wejścia w życie rozporządzenia ułatwi zarówno rozliczanie należnych ryczałtów przez pracowników, którym taki ryczałt będzie przysługiwał jak i przez pracodawców, którzy będą taki ryczałt wypłacać pracownikom. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania w Rządowym Centrum Legislacji. Aby nowe stawki zaczęły obowiązywać jeszcze w tym roku, rozporządzenia musiałoby zostać ogłoszone najpóźniej ostatniego dnia listopada.

 

Charakter stawek – czy zakłady pracy będą zobowiązane do podwyższenia stawek aktualnie stosowanych?

Zmiana była dość długo wyczekiwana przez pracowników i należy ją traktować jako odpowiedź na zmienione warunki gospodarcze. Jako jednak, że rozporządzenie określa stawki maksymalne za „kilometrówkę”, to od pracodawców będzie zależało, czy będą płacić stawki wyższe niż dotychczas. Z uwagi zaś na obecną trudną sytuację ekonomiczną decyzje w tym zakresie mogą być bardzo różne.