Strona główna Aktualności i artykuły Podatek od przerzuconych dochodów

Podatek od przerzuconych dochodówPrzepisy o podatku od przerzuconych dochodów obowiązują od początku roku 2021. Nadal jednak są stosunkowo mało znane. Przedmiotowe uregulowania nie znajdują zastosowania do transakcji z podmiotami powiązanymi, które są rezydentami podatkowymi w kraju należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które w UE lub EOG prowadzą istotną rzeczywistą działalność gospodarczą,. Jednak w przypadku spółek, które zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi spoza UE podatek od przerzuconych dochodów może okazać się istotnym zagadnieniem. Dlatego przygotowaliśmy krótki algorytm pozwalający zweryfikować, czy na podatniku ciąży obowiązek zapłaty podatku od przerzuconych dochodów.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu ww. weryfikacji stwierdzimy, że spółka ma obowiązek zapłacić podatek od przerzuconych dochodów, musimy prawidłowo określić podstawę opodatkowania oraz zapłacić podatek w stosownym terminie.

Te bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo w krótkiej prezentacji:

Podatek od przerzuconych dochodów – prezentacja

Mamy nadzieję, że algorytm i prezentacja pomogą w szybkim i prostym rozstrzygnięciu, czy na Państwa spółce ciąży obowiązek zapłaty podatku od przerzuconych dochodów i wywiązaniu się z ewentualnych obowiązków w tym zakresie. Za kilka dni przedstawimy kolejny algorytm. Tym razem będzie on dotyczył podatku minimalnego. Z kolei za kilka tygodni zajmiemy się tzw. podatkiem wyrównawczym, który do unijnego porządku prawnego wprowadziła dyrektywa 2022/2523 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii.