Strona główna Blog Nowelizacja ustawy o PPK.

Nowelizacja ustawy o PPK.Na początku maja rząd przyjął nowelizację ustawy o PPK. Zmiany przewidują zniesienie limitu składek od najwyższych wynagrodzeń. Początkowo miała obowiązywać zasada zgodnie z którą, po przekroczeniu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, od przychodu pracownika miały nie być potrącane składki na PPK. Takie rozwiązanie naraża pracodawców na dodatkowe koszty.

Ponadto rozszerzono katalog osób, które automatycznie zostaną objęte PPK. Dodano do niego osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. W ten sposób pracodawcy nie będą musieli zawierać umów o prowadzenie w różnych terminach, ze względu na powroty z urlopów.