Strona główna Blog Nowe przepisy odnośnie do świadectwa pracy

Nowe przepisy odnośnie do świadectwa pracyWczoraj, tj. 15 maja w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Ustawodawca przewidział 7-dniowe vacatio legis, co oznacza, że nowe przepisy w sprawie świadectwa pracy zaczną obowiązywać od 23 maja.

Zgodnie z rozporządzeniem w ust. 6 świadectwa pracy dotychczasowy pracodawca będzie podawał:

  1. w pkt 1 – informacje o liczbie dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 1481 1 Kodeksu pracy (zwolnienie z powodu siły wyższej), wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  2. w pkt 3 – informacje o liczbie dni urlopu opiekuńczego wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  3. w pkt 10 – informacje o liczbie dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 6733 1 Kodeksu pracy (okazjonalna praca zdalna) w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Link do rozporządzenia z gotowym do wypełnienia wzorem został zamieszczony: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/912