Strona główna Blog Niższy PIT i wyższe koszty uzyskania od 1 października 2019 r.

Niższy PIT i wyższe koszty uzyskania od 1 października 2019 r.Już 1 października 2019 roku w życie wchodzi istotna część nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Założeniem pomysłodawców nowych przepisów jest zmniejszenie tzw. klina podatkowego, tj. różnicy pomiędzy pieniędzmi otrzymywanymi przez pracownika „na rękę” a kwotą, którą wydaje na zatrudnienie pracodawca. Receptą na zmniejszenie tych rozbieżności ma być, po pierwsze, obniżenie stawki podatku PIT, a po drugie, podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

I. OBNIŻKA PIT

Zgodnie z nowelizacją, stawka PIT dla tzw. pierwszego progu podatkowego zostanie obniżona z 18% do 17%. Bez zmian pozostaje zaś stawka podatku dla drugiego progu podatkowego. Od nadwyżki powyżej kwoty zarobków 85.528 zł nadal zapłacimy zatem 32% podatku.

Obniżka stawki będzie miała znaczenie dla wszystkich rozliczających się na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej. Zmiana dotyczy zatem nie tylko pracowników, ale również m.in. zleceniobiorców, emerytów, czy przedsiębiorców, którzy nie zadeklarowali stosowania 19% podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Dodatkowo, zmniejszeniu ulegnie kwota zmniejszająca podatek oraz kwota podatku do zapłaty dla rocznych dochodów równych kwocie progu podatkowego 85.528 zł (zamiast 15.395,04 zł, podatnik zapłaci 14.539,76 zł).

Co do zasady, zmiany w podanym zakresie będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 roku, ale trzeba zauważyć, że przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do 31 grudnia 2019 roku, po pierwsze, zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%, a po drugie, kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł.

II. PODWYŻKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Nowela przewiduje ponad dwukrotne podwyższenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Wzrosną zarówno KUP podstawowe, KUP dla pracownika, którego stałe lub czasowe miejsce zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (tzw. dojeżdżający), KUP dla jednoetatowców, jak i KUP dla pracowników uzyskujących przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Zmiany nowelizacyjne prezentują się w sposób następujący:

Obecnie:

Po nowelizacji:

Uwagi:

KUP podstawowe

111,25 zł miesięcznie, a rocznie nie więcej niż 1.335 zł

250 zł miesięcznie, a rocznie nie więcej niż 3.000 zł

Co do zasady zmiana ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 roku, ALE: w okresie od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku miesięczne KUP wynoszą 250 zł, a za rok 2019 nie więcej niż 1.751,25 zł.

KUP dla dojeżdżających

139,06 zł miesięcznie, a rocznie nie więcej niż 1668,72 zł

300 zł miesięcznie, a rocznie nie więcej niż 3.600 zł

Co do zasady zmiana ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 roku, ALE: w okresie od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku miesięczne KUP wynoszą 300 zł, a za rok 2019 nie więcej niż 2.151,54 zł.

KUP dla pracownika uzyskującego przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

nie więcej niż 2.002,05 zł rocznie

nie więcej niż 4.500 zł rocznie

W okresie od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku KUP za rok podatkowy 2019 nie mogą przekroczyć łącznie 2.626,54 zł.

KUP dla pracownika dojeżdżającego, uzyskującego przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

nie więcej niż 2502,56 zł rocznie

nie więcej niż 5.400 zł rocznie

W okresie od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku KUP za rok podatkowy 2019 nie mogą przekroczyć łącznie 3.226,92 zł.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z treścią ustawy nowelizującej pod podanym adresem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3714_u/$file/3714_u.pdf