Strona główna Blog Kolejne podwyżki stawek w podróżach służbowych

Kolejne podwyżki stawek w podróżach służbowychNiedawno informowaliśmy o zmienionej z dniem 28 lipca 2022 roku stawce diety z tytułu krajowej podróży służbowej – z 30 zł do 38 zł. W związku z rosnącą inflacją, Minister Rodziny i Polityki Społecznej dość szybko zdecydował o pójściu krok dalej i kolejnej podwyżce – tym razem zarówno stawki diety za podróż krajową, jak i stawek diety oraz ryczałtu za nocleg za podróże zagraniczne.

 

Wyczekiwana zmiana w zagranicznych podróżach służbowych – wejście w życie od 29 listopada 2022 roku

W pierwszej kolejności, w rozporządzeniu z dnia 25 października 2022 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej podwyżkami objął stawki diet oraz ryczałtów za noclegi w podróżach zagranicznych.

Dla przykładu, w przypadku podróży służbowych do Belgii, nowa stawka diety będzie wynosić 55 euro (dotychczasowa stawka: 48 euro), a stawka ryczałtu za nocleg 200 euro (dotychczasowa stawka: 160 euro). To jeden z najbardziej jaskrawych przykładów znaczącej podwyżki. Dla porównania, nieznacznie zmienią się z kolei stawki dla podróży do Niemiec – w tym przypadku stawka diety nie ulegnie w ogóle zmianie, tj. pozostanie na poziomie 49 euro, a ryczałt za nocleg ulegnie podwyższeniu ze 150 euro do 170 euro. Zalecamy z dużą dokładnością sprawdzać każdorazowo nowe stawki, aby nie popełnić błędu w rozliczeniach. Szczegółowy wykaz nowych stawek znajdą Państwo pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2302

Podwyższone stawki w podróżach zagranicznych będą obowiązywać od dnia 29 listopada 2022 roku.

 

Kolejna zmiana w krajowych podróżach służbowych – wejście w życie od 1 stycznia 2023 roku

Rozporządzenie aktualizuje również stawkę diety za dobę podróży służbowej krajowej i określa ją na poziomie 45 zł. W odróżnieniu od podwyżki w podróżach zagranicznych, w tym przypadku zmiana wejdzie w życie później – będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Trzeba stwierdzić, że wprowadzana podwyżka to niemal rewolucja w rozliczaniu podróży służbowych. W ciągu kilku miesięcy krajowa stawka diety wzrosła bowiem łącznie o 15 zł (co stanowi aż 50% stawki wyjściowej na poziomie 30 zł).

 

Jak rozliczać podróż służbową trwającą na przełomie zmian?

W odróżnieniu od lipcowej zmiany stawek diet w podróżach krajowych, tym razem rozporządzenie wprost wyjaśnia, jak należy rozliczać podróże służbowe rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia zmian, tj. odpowiednio dla podróży zagranicznej – przed 29 listopada 2022 roku i dla podróży krajowej – przed 1 stycznia 2023 roku.

W takiej sytuacji, należności z tytułu podróży służbowej za czas podróży przypadający przed dniem wejścia w życie zmiany ustawa się na podstawie starych stawek, a za czas podróży przypadający po dniu wejścia w życie zmiany – na podstawie nowych stawek. Rozliczenia podróży trwających na przełomie zmian będzie zatem trzeba oprzeć zarówno na starych, jak i nowych stawkach.