Strona główna Blog Kancelarie odszkodowawcze

Kancelarie odszkodowawczeW Sejmie trwają prace nad regulacją działalności kancelarii odszkodowawczych. Projekt przewiduje, że kwota wynagrodzenia za usługi doradcy nie będzie mogła być wyższa niż 20 proc. uzyskanej rekompensaty. Zakazane będą różne formy akwizycji oraz reklam dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, między innymi bezpośrednie, kierowane do osób oznaczonych indywidualnie oraz prowadzone w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych, w domach pogrzebowych, na cmentarzach, w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w budynkach administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego, w budynkach wojskowych, sądów i prokuratury oraz w budynku zamieszkania osoby poszkodowanej lub jej najbliższej rodziny, to jest małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa lub osoby powinowatej w tym samym stopniu.

Eksperci od lat postulowali, by rynek kancelarii odszkodowawczych został w pełni uregulowany. Niektórzy zarzucają takim podmiotom, że nie działają w interesie klienta i choć bazują na społecznym zaufaniu do kancelarii, to nie stosują się do ich etyki zawodowej. W uzasadnieniu projektu wskazane zostało, że celem nowelizacji ma być zwiększenie zakresu ochrony osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych oraz wyeliminowanie nieetycznych praktyk pozyskiwania klientów.