Strona główna Blog Grupy VAT

Grupy VATPrzypominamy, iż od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które mają wprowadzić znaczne uproszczenia dla podatników podatku od towarów i usług. Mowa tutaj o przepisach regulujących instytucję tzw. Podatkowych Grup VAT (GV).

Zgodnie z brzmieniem nowo wprowadzonych przepisów, Podatkowa Grupa VAT oznaczać będzie grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie a także organizacyjnie, która jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT.  GV utworzyć będą mogły podmioty, które posiadają siedzibę na terytorium Polski lub jeżeli na terytorium Polski znajduje się ich oddział, za pośrednictwem którego prowadzą działalność gospodarczą.

Do podstawowych zalet tworzenia Podatkowych Grup VAT zaliczyć można uproszczenia związane z dokumentację podatkową i rozliczeniami w ramach GV.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do naszego wcześniejszego artykułu:
https://www.waliszewski-jelinski.pl/podatkowe-grupy-vat/