Strona główna Bez kategorii Czy musimy płacić minimalny podatek dochodowy od osób prawnych?

Czy musimy płacić minimalny podatek dochodowy od osób prawnych?CIT minimalny nie spędza na razie nikomu snu z powiek. Może jednak warto przyjrzeć się mu już teraz, bo prawidłowe rozstrzygnięcie czy podatnik ma obowiązek zapłacić ten podatek wymaga przeprowadzenia kilkustopniowej analizy. W związku z tym przedstawiamy w formie graficznej zarys procedury i czynności, jakie należy wykonać, aby znaleźć odpowiedź na postawione w tytule tego tekstu pytanie.

Pierwszy schemat pokazuje wszystkie kroki, jakie należy wykonać, aby rozstrzygnąć, czy na spółce ciąży obowiązek zapłaty podatku minimalnego. Pamiętajmy przy tym, że minimalny podatek dochodowy dotyczy dochodów ze źródła przychodów innego niż zyski kapitałowe.

Jak widać, w pierwszym kroku należy zbadać, czy spółka należy do podmiotów, które ustawodawca postanowił wyłączyć z obowiązku zapłaty podatku minimalnego nawet wówczas, gdy spółka poniosła stratę bądź osiągnęła rentowność (udział dochodów w przychodach) na poziomie nie większym niż 2%. Jakie podmioty są wyłączone spod uregulowań w zakresie podatku minimalnego niezależnie od wyniku podatkowego pokazuje schemat, który zamieszczamy poniżej. Obok niego przedstawiamy w formie graficznej wykaz korekt, które należy wprowadzić do wyniku podatkowego spółki wynikającego z zeznania CIT-8 w celu obliczenia dochodu/straty bądź rentowności dla potrzeb podatku minimalnego.

Jeżeli stwierdzimy, że spółka nie jest podmiotowo wyłączona z opodatkowania CIT-em minimalnym (kolumna po lewej stronie powyżej), to musimy wykonać kolejny krok (kolumna po prawej stronie powyżej) i przeprowadzić korektę wyniku podatkowego wykazanego w CIT-8. Jeśli w wyniku takiej korekty okaże się, że spółka nadal wykazuje stratę albo ma dochód, ale dochód ten stanowi nie więcej niż 2% przychodów, to oznacza, że spółka musi zapłacić podatek minimalny.

Wówczas należy przejść do ostatniego kroku, tzn. do obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym oraz wysokości samego podatku. Nieco bardziej szczegółowe informacje na ten temat zawiera ostatni schemat.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje przybliżą Państwu temat podatku minimalnego. W naszej ofercie mamy też szkolenie na ten temat. Zachęcamy do kontaktu.