Strona główna Aktualności i artykuły

Aktualności i artykuły


Orzeczniczy rollercoaster w WHT Orzeczniczy rollercoaster w WHT

Orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach związanych ze zwolnieniem od podatku u źródła dot. dywidendy nie pozwala na odpoczynek. Mimo że przepisy z zakresu zwolnienia WHT wydają się na pierwszy rzut oka […]


Czytaj więcej
Jak zmobilizować kontrahenta do zapłaty ? Jak zmobilizować kontrahenta do zapłaty ?

Czasami dzieje się tak, że po wykonaniu umowy nasz kontrahent nie chce nam zapłacić. I jest w tym swoim działaniu (a właściwie zaniechaniu) uporczywy. Jednym z instrumentów mających na celu […]


Czytaj więcej
Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej bez podatku- pierwsze interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej bez podatku- pierwsze interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej

Choć fundacja rodzinna funkcjonuje w polskiej rzeczywistości prawnej niecałe dwa miesiące, można już odnotować pierwsze interpretacje indywidualne na temat związanych z nią kwestii podatkowych. Przykładem jest wydana dnia 19 czerwca […]


Czytaj więcej
FUNDACJA RODZINNA- co dobrego przynosi nowy twór? FUNDACJA RODZINNA- co dobrego przynosi nowy twór?

Fundacja rodzina jest nowym instrumentem prawnym, za pomocą którego możliwe jest gromadzenie majątku w firmie rodzinnej i zarządzanie nim, a jednocześnie zaspokajanie potrzeb finansowych (aktualnych i na przyszłość) osób wskazanych […]


Czytaj więcej
Umowa między spółką a członkiem zarządu Umowa między spółką a członkiem zarządu

KSH wskazuje na odmienności w przypadku zawierania umów pomiędzy spółką a jej członkiem zarządu w spółce wieloosobowej oraz w spółce jednoosobowej. W zależności od występowania spółki jednoosobowej lub wieloosobowej ustawodawca […]


Czytaj więcej
Jak nie kijem go, to pałką – opodatkowanie nagród w konkursach dla kontrahentów Jak nie kijem go, to pałką – opodatkowanie nagród w konkursach dla kontrahentów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) wymienia różne rodzaje źródeł przychodów, takie jak np. stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście czy pozarolnicza działalność gospodarcza. Zasady opodatkowania poszczególnych […]


Czytaj więcej
Umowa pożyczki a PCC Umowa pożyczki a PCC

  PCC od umowy pożyczki Regułą jest, że umowy pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka podatku od 01.01.2019 r. wynosi 0,5%, a podstawą opodatkowania jest kwota pożyczki. Jednak […]


Czytaj więcej
Kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a kiedy ze zbyciem jego poszczególnych składników majątkowych? Kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a kiedy ze zbyciem jego poszczególnych składników majątkowych?

Pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem […]


Czytaj więcej
Beneficjent rzeczywisty w przypadku skomplikowanej i wielopoziomowej struktury własności Beneficjent rzeczywisty w przypadku skomplikowanej i wielopoziomowej struktury własności

Zgodnie z definicja ogólną wynikającą z ustawy o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022.593 t.j. z dnia 2022.03.15), dalej również jako ustawa AML, pod pojęciem beneficjenta rzeczywistego rozumie się […]


Czytaj więcej
Odwołanie stanu epidemii Odwołanie stanu epidemii

W związku z odwołaniem stanu epidemii na obszarze Polski z dniem 16.05.2022 r., zakończeniu ulegnie możliwość korzystania z wielu ulg i preferencji podatkowych wprowadzonych przez tarcze antykryzysowe. W niektórych przypadkach […]


Czytaj więcej
Pośrednie transakcje rajowe Pośrednie transakcje rajowe

Nowe obowiązki Przepisy dotyczące cen transferowych zmieniają się w każdym roku, poszerzając liczne już obowiązki podatników w zakresie dokumentacji cen transferowych. Zakres zainteresowania ustawodawcy  w przeważającej mierze dotyczy transakcji pomiędzy […]


Czytaj więcej
Ulga dla klasy średniej Ulga dla klasy średniej

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ Ulga dla klasy średniej to nowe rozwiązanie, wprowadzone przez przepisy regulujące podatkową część tzw. Polskiego Ładu, w ramach którego zmianom uległy m. in. przepisy ustawy z […]


Czytaj więcej
Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy

Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy   Gdy z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy lub konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia […]


Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – projekt ustawy Tarcza antykryzysowa – projekt ustawy

Ukazał się projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany także jako tzw. Tarcza Antykryzysowa. Przygotowaliśmy dla Państwa skrócone zestawienie zmian, które mogą okazać […]


Czytaj więcej
IP Box IP Box

1. Informacje ogólne IP BOX jest instytucją, która ma za zadanie zachęcić podatników do komercjalizowania wyników swoich prac badawczo-rozwojowych oraz czerpania z nich dochodów. Polega ona na preferencyjnym opodatkowaniu kwalifikowanych […]


Czytaj więcej
BADANIE ALKOMATEM BADANIE ALKOMATEM

Wykonanie badania alkomatem w celu stwierdzenia, czy pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu, można dokonać wyłącznie za zgodą pracownika lub na jego żądanie. Odmówienie przez pracownika poddania się takiemu badaniu […]


Czytaj więcej
Nowe obowiązki przedsiębiorców transportujących towary do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej Nowe obowiązki przedsiębiorców transportujących towary do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej

Stan negocjacji między Wielką Brytanią i Irlandią Północną a Unią Europejską Niestety obecnie nie jest możliwe przedstawienie jednoznacznych informacji o skutkach opuszczenia przez Wielką Brytanię i Irlandię Północną Unii Europejskiej […]


Czytaj więcej
MONITORING W MIEJSCU PRACY MONITORING W MIEJSCU PRACY

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zainstalowanie w zakładzie pracy monitoringu wizyjnego. Za najczęstszą przyczynę wdrożenia monitorowania pracowników podaje się chęć wzmocnienia bezpieczeństwa oraz ochronę mienia pracodawcy. Przed wprowadzeniem konkretnych […]


Czytaj więcej