Strona główna Aktualności i artykuły

Aktualności i artykuły


Ustawa o sygnalistach coraz bliżej  – co musimy wiedzieć o nowych przepisach? Ustawa o sygnalistach coraz bliżej – co musimy wiedzieć o nowych przepisach?

Wydaje się, że prace nad wdrożeniem wymaganych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. środków ochrony m.in. dla osób zgłaszających naruszenia prawa nabierają tempa. 6 […]


Czytaj więcej
„Chorowici” pracownicy „Chorowici” pracownicy

Z opublikowanej w lutym br. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Informacji statystycznej o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale 2023r. oraz w okresie I-XII 2023 […]


Czytaj więcej
Czy musimy płacić minimalny podatek dochodowy od osób prawnych? Czy musimy płacić minimalny podatek dochodowy od osób prawnych?

CIT minimalny nie spędza na razie nikomu snu z powiek. Może jednak warto przyjrzeć się mu już teraz, bo prawidłowe rozstrzygnięcie czy podatnik ma obowiązek zapłacić ten podatek wymaga przeprowadzenia […]


Czytaj więcej
Podatek od przerzuconych dochodów Podatek od przerzuconych dochodów

Przepisy o podatku od przerzuconych dochodów obowiązują od początku roku 2021. Nadal jednak są stosunkowo mało znane. Przedmiotowe uregulowania nie znajdują zastosowania do transakcji z podmiotami powiązanymi, które są rezydentami […]


Czytaj więcej
Korzystna interpretacja indywidualna w sprawie przekształcenia – Dyrektor KIS podziela pogląd Kancelarii Korzystna interpretacja indywidualna w sprawie przekształcenia – Dyrektor KIS podziela pogląd Kancelarii

W związku z planowanym przekształceniem jednego z naszych Klientów ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, pojawiła się potrzeba zabezpieczenia najważniejszych kwestii podatkowych związanych z przedsięwzięciem. W odpowiedzi na […]


Czytaj więcej
Orzeczniczy rollercoaster w WHT Orzeczniczy rollercoaster w WHT

Orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach związanych ze zwolnieniem od podatku u źródła dot. dywidendy nie pozwala na odpoczynek. Mimo że przepisy z zakresu zwolnienia WHT wydają się na pierwszy rzut oka […]


Czytaj więcej
Zmiany w zakresie BHP Zmiany w zakresie BHP

Uprzejmie informujemy, że 17 listopada 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na […]


Czytaj więcej
Jak zmobilizować kontrahenta do zapłaty ? Jak zmobilizować kontrahenta do zapłaty ?

Czasami dzieje się tak, że po wykonaniu umowy nasz kontrahent nie chce nam zapłacić. I jest w tym swoim działaniu (a właściwie zaniechaniu) uporczywy. Jednym z instrumentów mających na celu […]


Czytaj więcej
Ochrona zwolnionych pracowników Ochrona zwolnionych pracowników

Poprzez zmianę kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 22 września tego roku, zwiększona została ochrona zwolnionych pracowników. Poprzez nowelizację zmieniony został art. 4772 § 2 oraz dodano art. 7555 […]


Czytaj więcej
Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej bez podatku- pierwsze interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej bez podatku- pierwsze interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej

Choć fundacja rodzinna funkcjonuje w polskiej rzeczywistości prawnej niecałe dwa miesiące, można już odnotować pierwsze interpretacje indywidualne na temat związanych z nią kwestii podatkowych. Przykładem jest wydana dnia 19 czerwca […]


Czytaj więcej
System e-faktur obligatoryjny System e-faktur obligatoryjny

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Dotychczas Krajowy System e-Faktur działał na zasadzie dobrowolności, natomiast na skutek nowelizacji system będzie dla większości podatników VAT obligatoryjny od 1 lipca […]


Czytaj więcej
FUNDACJA RODZINNA- co dobrego przynosi nowy twór? FUNDACJA RODZINNA- co dobrego przynosi nowy twór?

Fundacja rodzina jest nowym instrumentem prawnym, za pomocą którego możliwe jest gromadzenie majątku w firmie rodzinnej i zarządzanie nim, a jednocześnie zaspokajanie potrzeb finansowych (aktualnych i na przyszłość) osób wskazanych […]


Czytaj więcej
Umowa między spółką a członkiem zarządu Umowa między spółką a członkiem zarządu

KSH wskazuje na odmienności w przypadku zawierania umów pomiędzy spółką a jej członkiem zarządu w spółce wieloosobowej oraz w spółce jednoosobowej. W zależności od występowania spółki jednoosobowej lub wieloosobowej ustawodawca […]


Czytaj więcej
Pracodawco, uważaj na kolejne nowelizacje! Pracodawco, uważaj na kolejne nowelizacje!

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy najnowsze nowelizacje przepisów, z którymi powinni zapoznać się wszyscy polscy pracodawcy. Ustawy regulujące niżej wymienione kwestie oczekują na podpis Prezydenta RP. Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz […]


Czytaj więcej
Płacić czy nie płacić, oto jest pytanie – VAT i napiwki Płacić czy nie płacić, oto jest pytanie – VAT i napiwki

Przedmiotem opodatkowania VAT jest m.in. odpłatne świadczenie usług. Nie każda jednak płatność związana w jakiś sposób ze świadczeniem usług powinna zostać opodatkowana. Pytanie budzi od lat kwestia opodatkowania napiwków. Tzw. […]


Czytaj więcej
TSUE na straży prawa do odliczenia naliczonego VAT TSUE na straży prawa do odliczenia naliczonego VAT

WAŻNE ROZSTRZYGNIECIE TSUE Dnia 25 maja 2023 roku przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł bardzo ważny i ciekawy wyrok w polskiej sprawie C-114/22. TSUE rozstrzygnął, że niezgodny z prawem unijnym […]


Czytaj więcej
Nowe przepisy odnośnie do świadectwa pracy Nowe przepisy odnośnie do świadectwa pracy

Wczoraj, tj. 15 maja w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Ustawodawca przewidział 7-dniowe […]


Czytaj więcej
Zmiany ważnych terminów i obowiązków w związku  z planowanym odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego Zmiany ważnych terminów i obowiązków w związku z planowanym odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

W Rządowym Centrum Legislacji procedowany jest obecnie projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z założeniami projektu, stan zagrożenia epidemicznego miałby przestać […]


Czytaj więcej
Jak nie kijem go, to pałką – opodatkowanie nagród w konkursach dla kontrahentów Jak nie kijem go, to pałką – opodatkowanie nagród w konkursach dla kontrahentów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) wymienia różne rodzaje źródeł przychodów, takie jak np. stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście czy pozarolnicza działalność gospodarcza. Zasady opodatkowania poszczególnych […]


Czytaj więcej
Zmiany w dokumentacji pracowniczej związane z work-life balance Zmiany w dokumentacji pracowniczej związane z work-life balance

Wczoraj, tj. 9 maja w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które dostosowuje dotychczasowe zasady do przepisów work-life balance. Ustawodawca przewidział dla nowych przepisów 7-dniowe vacatio legis, […]


Czytaj więcej
Work – Life Balance – zestawienie najważniejszych zmian Work – Life Balance – zestawienie najważniejszych zmian

Już dzisiaj, tj. 26 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks pracy. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem najważniejszych zmian z zakresu noweli work – life balance, opatrzonych […]


Czytaj więcej
WORK LIFE BALANCE – czyli prorodzicielskie i propracownicze rozwiązania z korzyścią dla pracownika WORK LIFE BALANCE – czyli prorodzicielskie i propracownicze rozwiązania z korzyścią dla pracownika

W „Dzienniku Ustaw” opublikowana została we wtorek 4 kwietnia 2023 r.  nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wejdą w życie w dniu 26 kwietnia 2023 r. Nowelizacja wdraża do […]


Czytaj więcej
Zmiany w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej ogłoszone w Dzienniku Ustaw Zmiany w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej ogłoszone w Dzienniku Ustaw

W dniu 13 marca 2023 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 471). Zmiany wynikają z nowych […]


Czytaj więcej
Ustawa o fundacji rodzinnej – przełom w funkcjonowaniu wielopokoleniowych przedsiębiorstw Ustawa o fundacji rodzinnej – przełom w funkcjonowaniu wielopokoleniowych przedsiębiorstw

Uwagi ogólne Ustawodawca przyjął ustawę o fundacji rodzinnej wprowadzającą zupełnie nowe rozwiązania do polskiego porządku prawnego. Te nowe rozwiązania mogą zapewnić korzystne reguły dziedziczenia rodzinnego majątku. Głównym zadaniem fundacji rodzinnej […]


Czytaj więcej
Przedłużenie terminu na złożenie informacji ORD-U Przedłużenie terminu na złożenie informacji ORD-U

W dniu 7 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie […]


Czytaj więcej
Umowa pożyczki a PCC Umowa pożyczki a PCC

  PCC od umowy pożyczki Regułą jest, że umowy pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka podatku od 01.01.2019 r. wynosi 0,5%, a podstawą opodatkowania jest kwota pożyczki. Jednak […]


Czytaj więcej
Krajowy System e-Faktur jednak nieco później? Krajowy System e-Faktur jednak nieco później?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) funkcjonuje już od początku roku 2022 – póki co faktury ustrukturyzowane są jedną z dopuszczalnych form obok faktur papierowych i elektronicznych. Obecnie trwają konsultacje projektu […]


Czytaj więcej
Kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a kiedy ze zbyciem jego poszczególnych składników majątkowych? Kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a kiedy ze zbyciem jego poszczególnych składników majątkowych?

Pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem […]


Czytaj więcej
Nowelizacja Kodeksu pracy – aktualizacja Nowelizacja Kodeksu pracy – aktualizacja

Dnia 16 stycznia 2023 roku ustawa nowelizująca kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników została przekazana do podpisu Prezydenta. Wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 2 […]


Czytaj więcej
Grupy VAT Grupy VAT

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które mają wprowadzić znaczne uproszczenia dla podatników podatku od towarów i usług. Mowa tutaj o przepisach regulujących instytucję […]


Czytaj więcej
Kolejne podwyżki stawek w podróżach służbowych Kolejne podwyżki stawek w podróżach służbowych

Niedawno informowaliśmy o zmienionej z dniem 28 lipca 2022 roku stawce diety z tytułu krajowej podróży służbowej – z 30 zł do 38 zł. W związku z rosnącą inflacją, Minister […]


Czytaj więcej
Zmiany w podatku Belki Zmiany w podatku Belki

Ministerstwo Finansów planuje nowelizację przepisów o podatku od zysków kapitałowych, potoczenie nazywanego też „Podatkiem Belki”. Powyższa nowelizacja jest dopiero na etapie projektów i konsultacji, jednakże znane się już wstępne, kluczowe […]


Czytaj więcej
Niedziela robocza nie może rozpoczynać się w sobotę kalendarzową – aktualne stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Niedziela robocza nie może rozpoczynać się w sobotę kalendarzową – aktualne stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zwracamy uwagę na najnowsze – w naszym uznaniu bardzo ważne z perspektywy przedsiębiorstw produkcyjnych – stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określania przez pracodawców granic czasowych niedzieli. Zgodnie […]


Czytaj więcej
Podwyżka kilometrówki – planowane nowe stawki Podwyżka kilometrówki – planowane nowe stawki

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych. […]


Czytaj więcej
Planowane zmiany w VAT na rok 2023 (SLIM VAT 3) Planowane zmiany w VAT na rok 2023 (SLIM VAT 3)

Podatkowy ustawodawca planuje, żeby 1 stycznia 2023 r. zaczęły obowiązywać zmienione przepisy ustawy o VAT, tzw. Pakiet SLIM VAT 3. Poniżej przedstawiamy krótką informacje na temat najważniejszych zagadnień, które mają […]


Czytaj więcej
Zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r.

Ostatni kwartał każdego roku to zwykle czas wzmożonej aktywności ustawodawcy na niwie prawa podatkowego. Choć ubiegłoroczny rekord w postaci Polskiego Ładu z pewnością nie będzie łatwy do pobicia, to i […]


Czytaj więcej
Zmiany w Kodeksie spółek handlowych Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

13 października 2022 r. wchodzą w życie uchwalone przez sejm zmiany w prawie spółek handlowych. Przepisy te wprowadzą istotne zmiany w zakresie praw i obowiązków członków zarządu spółek z ograniczoną […]


Czytaj więcej
Podatkowe grupy VAT Podatkowe grupy VAT

Już 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie nowe zapisy w ramach tzw. Polskiego Ładu. Ustawodawca tym razem wyprowadza nowe regulacje na gruncie ustawy o podatku od towarów usług. Wyżej […]


Czytaj więcej
Nowe ułatwienie w podatku pobieranym u źródła (WHT) Nowe ułatwienie w podatku pobieranym u źródła (WHT)

Informujemy, że dzisiaj, tj. 31 sierpnia 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Wprowadzona zmiana […]


Czytaj więcej
Zmiana stawkowa w podróżach służbowych Zmiana stawkowa w podróżach służbowych

W ramach reakcji państwa na zmieniającą się sytuację gospodarczą i rosnącą inflację, z dniem 28 lipca 2022 roku została wprowadzona nowa stawka diety krajowej (38zł) i ryczałtu za nocleg (57 […]


Czytaj więcej
Beneficjent rzeczywisty w przypadku skomplikowanej i wielopoziomowej struktury własności Beneficjent rzeczywisty w przypadku skomplikowanej i wielopoziomowej struktury własności

Zgodnie z definicja ogólną wynikającą z ustawy o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022.593 t.j. z dnia 2022.03.15), dalej również jako ustawa AML, pod pojęciem beneficjenta rzeczywistego rozumie się […]


Czytaj więcej
Faktura uproszczona Faktura uproszczona

Wstęp Przepisy dotyczące faktury uproszczonej nie zmieniły się wprawdzie w ostatnim czasie, jednak w związku z pewnymi niejasnościami, warto uporządkować informacje z nią związane. Niniejsze opracowanie oparte jest m.in. na […]


Czytaj więcej
OCZEKIWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY – 2022 – AKTUALIZACJA OCZEKIWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY – 2022 – AKTUALIZACJA

Od kilku miesięcy wszyscy z niecierpliwością czekamy na uchwalenie dyskutowanych od dawna zmian w prawie pracy. Jak wynika z aktualnych doniesień rządowych i sejmowych, prace są niestety nadal we wczesnej […]


Czytaj więcej
Nowy Polski Ład – zmiany dla płatników PIT Nowy Polski Ład – zmiany dla płatników PIT

Wstęp Bieżący rok obfituje w zmiany podatkowe. Wprowadzony od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład, zawierający szereg nowych regulacji zdążył już zostać zmieniony kilka razy, a 1 lipca wchodzi w […]


Czytaj więcej
Odwołanie stanu epidemii Odwołanie stanu epidemii

W związku z odwołaniem stanu epidemii na obszarze Polski z dniem 16.05.2022 r., zakończeniu ulegnie możliwość korzystania z wielu ulg i preferencji podatkowych wprowadzonych przez tarcze antykryzysowe. W niektórych przypadkach […]


Czytaj więcej
Pośrednie transakcje rajowe Pośrednie transakcje rajowe

Nowe obowiązki Przepisy dotyczące cen transferowych zmieniają się w każdym roku, poszerzając liczne już obowiązki podatników w zakresie dokumentacji cen transferowych. Zakres zainteresowania ustawodawcy  w przeważającej mierze dotyczy transakcji pomiędzy […]


Czytaj więcej
Specustawa o pomocy dla Ukrainy Specustawa o pomocy dla Ukrainy

W dniu 12 marca 2022 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Specustawa przyznaje obywatelom Ukrainy szereg praw, […]


Czytaj więcej
Nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych i oświadczeń w sprawie podatku u źródła Nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych i oświadczeń w sprawie podatku u źródła

Zmiany w ustawie o rachunkowości Od 1 stycznia 2022 sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności wystarczy, że podpisze tylko jeden członek wieloosobowego zarządu, pod warunkiem że pozostali członkowie złożą oświadczenie, […]


Czytaj więcej
Co nas czeka w 2022 roku w prawie pracy? Co nas czeka w 2022 roku w prawie pracy?

Zestawienie najważniejszych procedowanych zmian   W Rządowym Centrum Legislacji trwają prace nad projektami nowelizacji do kodeksu pracy. Choć projekty nadal są dopiero na etapie uzgodnień lub opiniowania, już teraz warto […]


Czytaj więcej
Ulga dla klasy średniej Ulga dla klasy średniej

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ Ulga dla klasy średniej to nowe rozwiązanie, wprowadzone przez przepisy regulujące podatkową część tzw. Polskiego Ładu, w ramach którego zmianom uległy m. in. przepisy ustawy z […]


Czytaj więcej
Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy

Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy   Gdy z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy lub konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia […]


Czytaj więcej
Faktura ustrukturyzowana Faktura ustrukturyzowana

I. Informacje wprowadzające W Dzienniku Ustaw z 18 listopada (poz. 2076) opublikowana została ustawa wprowadzającą fakturę ustrukturyzowaną. Ustawa nowelizuje przede wszystkim ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę […]


Czytaj więcej
SLIM VAT 2 SLIM VAT 2

Rząd przygotował pakiet zmian w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług, potocznie zwany pakietem SLIM VAT 2 (Simple Local and Modern VAT), który zawarty jest w ustawie z dnia […]


Czytaj więcej
Ulga VAT na złe długi – ważny wyrok TSUE Ulga VAT na złe długi – ważny wyrok TSUE

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie polskiej ulgi na nieściągalne wierzytelności w VAT (C-335/19). Z wyroku tego wynika, że pomimo brzmienia przepisów polskiej […]


Czytaj więcej
Stałe dostawy z magazynu należy uznać za dostawy ciągłe – NSA potwierdza stanowisko naszej Kancelarii. Stałe dostawy z magazynu należy uznać za dostawy ciągłe – NSA potwierdza stanowisko naszej Kancelarii.

W jednym z najnowszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2020 r., sygn. akt: I FSK 1848/17, Sąd stwierdził, że jeżeli z umowy ramowej zawartej między stronami wynika, […]


Czytaj więcej
Koronawirus – ograniczenia w przemieszczaniu się obowiązujące od 25 marca 2020 r. Koronawirus – ograniczenia w przemieszczaniu się obowiązujące od 25 marca 2020 r.

24 marca 2020 r. wieczorem w Dzienniku Ustaw (poz. 522) pojawiło się rozporządzenie legalizujące nowe ograniczenia w przemieszczaniu się. Zgodnie z treścią rozporządzenia, co do zasady, w okresie od 25 […]


Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – projekt ustawy Tarcza antykryzysowa – projekt ustawy

Ukazał się projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany także jako tzw. Tarcza Antykryzysowa. Przygotowaliśmy dla Państwa skrócone zestawienie zmian, które mogą okazać […]


Czytaj więcej
BDO – kogo dotyczy obowiązek rejestracji? BDO – kogo dotyczy obowiązek rejestracji?

Informacje ogólne Rejestr BDO stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić […]


Czytaj więcej
Kolejne odroczenie pełnego wejścia w życie przepisów o podatku CIT pobieranym u źródła (art. 26 ust. 2e CITU) Kolejne odroczenie pełnego wejścia w życie przepisów o podatku CIT pobieranym u źródła (art. 26 ust. 2e CITU)

Z uwagi na planowaną nowelizację przepisów w zakresie poboru podatku u źródła, której wejście w życie planowane jest na 3. kwartał roku 2020, 9 grudnia na stronach rządowego Centrum Legislacji […]


Czytaj więcej
Zmiany w podatkach na rok 2020 – kalendarium Zmiany w podatkach na rok 2020 – kalendarium

Poniżej  przypominamy o najważniejszych zmianach, które wejdą w życie w 2020 r. Przypominamy, że bliższe informacje, szczegółowe omówienie oraz wyjaśnienie wątpliwości dotyczących nowych przepisów chętnie przedstawimy na organizowanych przez naszą […]


Czytaj więcej
Nowe przepisy dotyczące transakcji handlowych Nowe przepisy dotyczące transakcji handlowych

Podstawowym celem Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych jest zmobilizowanie przedsiębiorców do dokonywania płatności w ustalonych terminach, a także ochrona […]


Czytaj więcej
Kongres Transportowy Kongres Transportowy

Kancelaria Waliszewski-Jeliński partnerem merytorycznym Kongresu Transportowego 22 października w Warszawie.      


Czytaj więcej
IP Box IP Box

1. Informacje ogólne IP BOX jest instytucją, która ma za zadanie zachęcić podatników do komercjalizowania wyników swoich prac badawczo-rozwojowych oraz czerpania z nich dochodów. Polega ona na preferencyjnym opodatkowaniu kwalifikowanych […]


Czytaj więcej
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z marca 2018 r., która implementuje dyrektywę UE 2015/849, 13 października 2019 r. powstanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Podstawową zmianą, […]


Czytaj więcej
Niższy PIT i wyższe koszty uzyskania od 1 października 2019 r. Niższy PIT i wyższe koszty uzyskania od 1 października 2019 r.

Już 1 października 2019 roku w życie wchodzi istotna część nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Założeniem pomysłodawców nowych przepisów jest zmniejszenie tzw. klina podatkowego, tj. różnicy pomiędzy […]


Czytaj więcej
Kancelarie odszkodowawcze Kancelarie odszkodowawcze

W Sejmie trwają prace nad regulacją działalności kancelarii odszkodowawczych. Projekt przewiduje, że kwota wynagrodzenia za usługi doradcy nie będzie mogła być wyższa niż 20 proc. uzyskanej rekompensaty. Zakazane będą różne […]


Czytaj więcej
Zmiany w VAT w 2019 r.- czego dotyczą i na co należy się przygotować? Zmiany w VAT w 2019 r.- czego dotyczą i na co należy się przygotować?

W związku z podpisaniem przez Prezydenta w dniu 24 maja 2019 r. nowelizacji ustawy o VAT, podatników czekają istotne zmiany. Jak podkreśla Ministerstwo, celem regulacji jest konsekwentne uszczelnianie systemu VAT […]


Czytaj więcej
Nowelizacja ustawy o PPK. Nowelizacja ustawy o PPK.

Na początku maja rząd przyjął nowelizację ustawy o PPK. Zmiany przewidują zniesienie limitu składek od najwyższych wynagrodzeń. Początkowo miała obowiązywać zasada zgodnie z którą, po przekroczeniu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, od […]


Czytaj więcej
Zmiany w kodeksie pracy Zmiany w kodeksie pracy

4 maja b.r. weszła w życie tzw. ustawa sektorowa, będąca kolejnym krokiem wdrożenia RODO do polskiego porządku prawnego. Ustawa ta zmienia łącznie 168 ustaw, w tym przede wszystkim Kodeks pracy. […]


Czytaj więcej
BADANIE ALKOMATEM BADANIE ALKOMATEM

Wykonanie badania alkomatem w celu stwierdzenia, czy pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu, można dokonać wyłącznie za zgodą pracownika lub na jego żądanie. Odmówienie przez pracownika poddania się takiemu badaniu […]


Czytaj więcej
Nowe obowiązki przedsiębiorców transportujących towary do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej Nowe obowiązki przedsiębiorców transportujących towary do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej

Stan negocjacji między Wielką Brytanią i Irlandią Północną a Unią Europejską Niestety obecnie nie jest możliwe przedstawienie jednoznacznych informacji o skutkach opuszczenia przez Wielką Brytanię i Irlandię Północną Unii Europejskiej […]


Czytaj więcej
MONITORING W MIEJSCU PRACY MONITORING W MIEJSCU PRACY

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zainstalowanie w zakładzie pracy monitoringu wizyjnego. Za najczęstszą przyczynę wdrożenia monitorowania pracowników podaje się chęć wzmocnienia bezpieczeństwa oraz ochronę mienia pracodawcy. Przed wprowadzeniem konkretnych […]


Czytaj więcej
Wycofanej z działalności nieruchomości nie opodatkujesz ryczałtem Wycofanej z działalności nieruchomości nie opodatkujesz ryczałtem

NSA w dniu 25 października 2017 roku rozpoznał sprawę podatnika – osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą – dotyczącą możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów z najmu […]


Czytaj więcej
Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce od dnia 1 stycznia 2018 roku Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce od dnia 1 stycznia 2018 roku

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie uchwalona w dniu 20 lipca 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych […]


Czytaj więcej
Usługi gastronomiczne (cateringowe) dla pracowników a KUP Usługi gastronomiczne (cateringowe) dla pracowników a KUP

Spółka zwróciła się do Organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na […]


Czytaj więcej