Strona główna Aktualności

Aktualności


SLIM VAT 2 SLIM VAT 2

Rząd przygotował pakiet zmian w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług, potocznie zwany pakietem SLIM VAT 2 (Simple Local and Modern VAT), który zawarty jest w ustawie z dnia […]


Czytaj więcej
Ulga VAT na złe długi – ważny wyrok TSUE Ulga VAT na złe długi – ważny wyrok TSUE

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie polskiej ulgi na nieściągalne wierzytelności w VAT (C-335/19). Z wyroku tego wynika, że pomimo brzmienia przepisów polskiej […]


Czytaj więcej
Stałe dostawy z magazynu należy uznać za dostawy ciągłe – NSA potwierdza stanowisko naszej Kancelarii. Stałe dostawy z magazynu należy uznać za dostawy ciągłe – NSA potwierdza stanowisko naszej Kancelarii.

W jednym z najnowszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2020 r., sygn. akt: I FSK 1848/17, Sąd stwierdził, że jeżeli z umowy ramowej zawartej między stronami wynika, […]


Czytaj więcej
Koronawirus – ograniczenia w przemieszczaniu się obowiązujące od 25 marca 2020 r. Koronawirus – ograniczenia w przemieszczaniu się obowiązujące od 25 marca 2020 r.

24 marca 2020 r. wieczorem w Dzienniku Ustaw (poz. 522) pojawiło się rozporządzenie legalizujące nowe ograniczenia w przemieszczaniu się. Zgodnie z treścią rozporządzenia, co do zasady, w okresie od 25 […]


Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – projekt ustawy Tarcza antykryzysowa – projekt ustawy

Ukazał się projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany także jako tzw. Tarcza Antykryzysowa. Przygotowaliśmy dla Państwa skrócone zestawienie zmian, które mogą okazać […]


Czytaj więcej
BDO – kogo dotyczy obowiązek rejestracji? BDO – kogo dotyczy obowiązek rejestracji?

Informacje ogólne Rejestr BDO stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić […]


Czytaj więcej
Kolejne odroczenie pełnego wejścia w życie przepisów o podatku CIT pobieranym u źródła (art. 26 ust. 2e CITU) Kolejne odroczenie pełnego wejścia w życie przepisów o podatku CIT pobieranym u źródła (art. 26 ust. 2e CITU)

Z uwagi na planowaną nowelizację przepisów w zakresie poboru podatku u źródła, której wejście w życie planowane jest na 3. kwartał roku 2020, 9 grudnia na stronach rządowego Centrum Legislacji […]


Czytaj więcej
Zmiany w podatkach na rok 2020 – kalendarium Zmiany w podatkach na rok 2020 – kalendarium

Poniżej  przypominamy o najważniejszych zmianach, które wejdą w życie w 2020 r. Przypominamy, że bliższe informacje, szczegółowe omówienie oraz wyjaśnienie wątpliwości dotyczących nowych przepisów chętnie przedstawimy na organizowanych przez naszą […]


Czytaj więcej
Nowe przepisy dotyczące transakcji handlowych Nowe przepisy dotyczące transakcji handlowych

Podstawowym celem Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych jest zmobilizowanie przedsiębiorców do dokonywania płatności w ustalonych terminach, a także ochrona […]


Czytaj więcej
Kongres Transportowy Kongres Transportowy

Kancelaria Waliszewski-Jeliński partnerem merytorycznym Kongresu Transportowego 22 października w Warszawie.      


Czytaj więcej