Strona główna Nasza oferta Bieżąca obsługa prawna

Bieżąca obsługa prawna

Bieżąca obsługa prawna
Obsługa prawna (korporacyjno-biznesowa), polega na:
  • sporządzaniu projektów umów i ich weryfikacji,
  • przygotowywaniu analiz i interpretacji obowiązujących przepisów,
  • informowaniu o przewidywanych zmianach legislacyjnych,
  • doradztwie w zakresie prawa pracy, w szczególności dotyczącym nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
  • pomocy podczas negocjacji z partnerami handlowymi,
  • windykacji przeterminowanych należności.